Anmärkningar på våtrumsbesiktning

Vid besiktning av våtutrymmen har Anticimex en skala från 0-4 som de anger.

0   Ingen anmärkning.
1   Defekt eller brist. Underhåll rekommenderas.
2   Stor risk för framtida skada. Åtgärd rekommenderas och åtgärdsförslag lämnas.
3  Befintlig skada. Omfattning och orsak bör utredas.
4  Ej besiktningsbart / saknas

Har du några frågor kontakta Anticimex, 075-245 10 00