Container

Något gick fel i går när containern skulle komma hit,
i dag har de lovat att ställa ut den ovanför stora lekparken.

Mvh
Tobbe

Infoblad april 2021

Årsstämma 2021
Föreningen kommer att ha årsstämma 2021-06-16,
separat kallelse kommer om detta.

Container
Vi kommer ta hit en container på måndag den 10 maj,
då har du möjlighet att slänga allt utom miljöfarligt gods.
Har du stora buskar du vill slänga, kapa ner dem i mindre bitar
så inte containern fylles med luft.

Stenplattor
Ovanför stora lekparken ligger det överblivna stenplattor
som du kan hämta innan containern kommer hit, om du har behov.

Fukt på vinden
Med anledning av att det upptäckts takläckage vid genomföringar
för avlopp och ventilation genom tak på några av lägenheterna
uppmanas samtliga att göra tillsyn på sin vind efter eventuella fuktrosor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Sopning av våra gator på gång

I de närmaste dagarna startar sopningen av våra gator.
Det vore bra om alla kunde sopa ut gruset från sidorna
av gatan så kommer maskinen lättare åt gruset.
Först gör man en grovsopning sedan när all snö och is
är borta finsopar man och tar bort ev grus på gräset intill gatan.
Våren närmar sig, ut och sopa.
/ Styrelsen

Earth Hour

Släck lamporna för en ljusare framtid!

27 mars 2021 klockan 20.30-21.30 är det dags att släcka lamporna
för att delta i årets Earth Hour. 2021 är supermiljöåret då världens ledare
fattar flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet
och den biologiska mångfalden.
Earth Hour har blivit så mycket mer än den symboliska nedsläckningen.

Påskharen gör ett besök

Hej alla barn på Piteå- och Haparandavägen!

Påskharen gör oss ett besök även detta år! Hon kommer ordna en påskslinga
och lite andra överraskningar i skogen bakom multiarenan.
Är du intresserad av att träffa påskharen på påskafton ca kl 14.00
hör av dig till Lina på 070-6768820 för mer information.

Hälsningar Påskharen

Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.