Infoblad oktober 2020

Avgiftshöjning
Styrelsen beslutade om en höjning av avgiften på 5% för boende,
garage, P-plats, MC-plats och P-tillstånd från 2021-01-01.

Dränering
Grävning för dränering på Pi 15-27 beräknas vara klars i början av november. Markåterställning sker 2021.

Komposthögen i skogen
Komposthögen vid elljusspåret bakom HP 68-70 rensas, släng inte
kompost nära spåret utan längre in i skogen!

Avgift för parkering med firmabilar på besöksparkering.
Avgift kommer att tas ut för de som har firmabilar, leasingbilar,
bilar skrivna på person som ej bor här när de står på en besöksparkering.

Projekt Elbilsladdning

Som tidigare meddelats vid årsmötet så kommer föreningen att bygga om elfördelningen i garagen så att det skall bli möjligt att ladda elbil i garagen. Detta innebär att det blir nya ledningar i garagen.
Arbeten med grävning startas denna vecka.

För att kunna förlägga kabel i garagen kommer vi att behöva tillgång till den bakre väggdelen där motorvärmarna sitter, detta gör vi i etapper och varje garageinnehavare kommer att informeras vad som kan behöva flyttas då det blir dags.

De befintliga motorvärmarna kommer att finnas kvar som tidigare. Laddboxarna kommer att sättas upp i takt med behovet i föreningen, vi kommer att återkomma med mer information då det blir klart.

Infoblad augusti 2020

Grävning för dränering
På tisdag den 1/9 startar grävningen för dränering
på Piteåvägen 15-27. Det kommer bli svårigheter
att använda vändplanen i slutet av gatan.
Var noga med att inga barn kommer i närheten av
maskiner som kommer finnas där.

Container
Det kommen inte tas hem någon container i höst,
du hänvisas till befintliga stationer.

Infoblad juli 2020

Grävningar i området.
Nu när grävningar pågår i området är det viktigt att inte vara
i närheten av platsen och någon maskin.
Detta är viktigt för allas säkerhet.

Gårdsgrupper.
(Detta riktar sig till de som är nya i föreningen.)
Hela vår förening är uppdelad i 6 gårdsgrupper där varje grupp
har en ansvarig. Har man någon fråga om det område man tillhör
tar man upp det med den ansvarige.
Mer om vad som gäller kan du läsa på länken nedan.
https://brfnorrskenet.se/gardsgrupper/

Styrelsen önskar alla en varm och trevlig sommar!
Badbrygga

Cigarettfimpar på marken

Det har påtalats till styrelsen att det senaste tiden hamnat
cigarettfimpar på marken i vårt område. Det är högst olämpligt
och vi hoppas att det upphör.

Detta går att läsa på nätet.
Av miljömässiga själ så ska man inte slänga någon del av
cigaretten på marken:
Cigaretter bryts inte ner naturligt som till exempel ett äpple.
Efter ett antal år så kan väder och vind sakta bryta ner dem,
men detta på miljöns bekostnad.
Cigaretter innehåller flera farliga kemikalier och plast-partiklar.
Det är alltså inte bara filtret som skadar miljön.

Det är väldigt bra att tänka på brandrisken så släng inte fimpar
på marken, för att bespara miljön!
/ Styrelsen

Avgrävd COMHEM-kabel

I dag när man grävde på gaveln till HP 56 grävde man av COMHEMs kabel.
Vi har ingen uppgift hur deras kablar är dragna men det kan vara flera
som är drabbade.
Detta är meddelat till COMHEM på eftermiddagen 15/6 och de skall åtgärda felet snarast
men vi vet inte i dagsläget när det blir.
Mvh
Torbjörn Vikström

Bilkörning i området

Lekande barn

Hej.
Nu kommer det äntligen bli varmare framöver och det blir flera
barn som är ute och leker. Därför uppmanas alla som måste
köra bil i vårt område att köra väldigt sakta och ha kolla på
alla som är ute och leker.
/ Styrelsen

Containern tas bort

Hej.

Containern kommer att tas bort nu på förmiddagen, måndag 25/5.
På grund av att grävning för dränering på Ha 56-66 påbörjas i dag
och vi måste lägga jordmassor på den platsen.
Har du saker att slänga kan du hyra vår släpvagn och åka till tippen.
/ Styrelsen