Earth Hour i kväll

Du missar väl inte Earth Hour i kväll?

Klockan 20.30 är det dags – då släcker vi lamporna
för vår egen planet.
Att släcka är en enkel symbolhandling som alla kan
göra för att uppmana världens ledare att hålla
sina löften att bromsa klimatförändringarna
och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
Hundratals miljoner människor jorden över
deltar och tillsammans är vi världens chans!

Infoblad februari 2023

Isbanan på Multiarenan
Många är mycket imponerade och glada över isbanan och tycker att de
som skottat bort all snö och ordnat med isen och snön har gjort ett
mycket bra jobb och många uppskattar det mycket.

Till er som jobbat med isen vill styrelsen rikta ett mycket stort tack!

Motorvärmare:
Motorvärmaruttagen i garagen och utomhus har 6A säkringar samt
jordfelsbrytare, normalt sammanbyggda.
Det innebär att det går att belasta med 1380W.
Anledningen till denna dimensionering är att strömmen inte skall bli
för hög i ledningarna samt att centralerna inte skall överbelastas.
Det finns även temperaturavkänning i uttagen så att de inte går i onödan.

Nya reglercentral för värme:
Vid årsskiftet byttes den reglercentral som finns i UC (Undercentral)
vid Piteåvägen. Den nya värmecentralen med olika givare skall göra
att anpassa värmen ut till vattenradiatorerna på ett optimalt sätt.

I vissa fall har det gjort att den gamla inställningen som finns
i radiatorerna inte harmoniserar med varandra och i vissa fall
har de inte alls fungerat.

Om ni upplever att det är alltför låg eller hög temperatur i Er lägenhet
så skall detta felanmälas till Riksbyggen, beroende på var man mäter
så skall en temperatur ligga mellan 20-23 grader.
Vid hastiga väderomslag händer det att trögheten i husets
konstruktion gör att det tar tid för värmesystemet att kompensera
upp eller ner i temperatur.

Mvh
Styrelsen

Förberedelser för fiberuppgradering

25 st i vår förening har fått ett brev om detta om att de vill komma upp
på din vind för att kunna byta en fördelare för för anslutningen av
Tele2-nätet. De som fått detta brev har en fördelare på sin vind som
fördelar nätet till de övriga i huskroppen.
Detta utföres i hela Sundsvall som en förberedelse till ett stabilare nät.
Har du fått detta brev ring till Johan Andersson och boka en tid för detta.

Det gäller inte bara nästa vecka utan du kan boka en tid som passar dig.

Det företag som utför detta arbete heter ”Nordin Sol och Fiber”
och det står på bilen och på Johans kläder.

Ring och boka tid!

Mvh
Styrelsen

Infoblad december 2022

Motioner till årsstämman 2023
Planerar du att skriva en motion till årsstämman
måste den vara inlämnad till ordföranden Tony
Piteåvägen 83 senast 1:a februari.

Motorvärmare på baksidan garaget på Haparandavägen.
Luckan på motorvärmarna brukar frysa fast,
därför kommer vi montera upp små plåttak
ovanför värmarna för att slippa detta.

Infoblad november 2022

Molokerna där vi slänger våra sopor
Det är viktigt att vi hjälps åt att skotta bort snön runt molokerna
annars kan inte de tömmas, när de tömmer dessa måste de kunna
gå runt varje molok.

Målning av ytterdörrar, felande låskolvar
Planerar du att måla om ytterdörrar och annat på utsidan måste
du ta upp det med styrelsen.
Låskolvarna på dina ytterdörrar är ditt ansvar och måste anmälas
till felanmälan och du får stå för kostnaden.

Höjning av avgifter
Våra hyresavgifter och andra avgifter för garage, parkering osv
kommer att höjas från 2023, detta har meddelats via e-post till samtliga.

/ Styrelsen

Infoblad september 2022

Vattenskador
På grund av att vi haft problem med vattenskador
vill styrelsen att du håller lite koll hängrännor och stuprännor
som inte är täta. Se till att silarna på stuprännorna är rena
och att hängrännorna på låga sidorna inte är fulla med skräp.

Titta gärna på kranarna för inkommande vatten,
på fyrorna finns de i tvättstugan bakom en lucka på väggen,
på femmorna finns de i förrådet på bottenvåningen bakom
en lucka på väggen, kolla bara så det inte droppar vatten från kranarna.
Skulle du se något av detta gör en felanmälan till Riksbyggen.

Lucka i taket upp till vinden.
Enligt våra stadgar paragraf 26 är detta den boendes ansvar,
likvärdigt med en innerdörr som är felande.