Infoblad november 2022

Fönsterbyten
På grund av sen leverans av sista gruppen fönster från fabriken
påbörjas sista etappen i början av vecka 47 men det betyder inte
direkt några förseningar och de kommer till avslut i december.

Molokerna där vi slänger våra sopor
Det är viktigt att vi hjälps åt att skotta bort snön runt molokerna
annars kan inte de tömmas, när de tömmer dessa måste de kunna
gå runt varje molok.

Målning av ytterdörrar, felande låskolvar
Planerar du att måla om ytterdörrar och annat på utsidan måste
du ta upp det med styrelsen.
Låskolvarna på dina ytterdörrar är ditt ansvar och måste anmälas
till felanmälan och du får stå för kostnaden.

Höjning av avgifter
Våra hyresavgifter och andra avgifter för garage, parkering osv
kommer att höjas från 2023, detta har meddelats via e-post till samtliga.

/ Styrelsen

Fönsterbyten etapp 6

Uppdaterat datum för etapp 6 finns att läsa
under ”Dokumentlista” ”Fönsterbyten”.
Etapp 6, V46-50, Haparandav. 56-80, 88-92
Informationsmöte 9/11
Tegelbackens samlingslokal

Infoblad september 2022

Vattenskador
På grund av att vi haft problem med vattenskador
vill styrelsen att du håller lite koll hängrännor och stuprännor
som inte är täta. Se till att silarna på stuprännorna är rena
och att hängrännorna på låga sidorna inte är fulla med skräp.

Titta gärna på kranarna för inkommande vatten,
på fyrorna finns de i tvättstugan bakom en lucka på väggen,
på femmorna finns de i förrådet på bottenvåningen bakom
en lucka på väggen, kolla bara så det inte droppar vatten från kranarna.
Skulle du se något av detta gör en felanmälan till Riksbyggen.

Lucka i taket upp till vinden.
Enligt våra stadgar paragraf 26 är detta den boendes ansvar,
likvärdigt med en innerdörr som är felande.

Takluckan till vinden

Om du inte har bytt ut takluckan till vinden
utan har originalet kvar sedan husen byggdes
måste du vara försiktig när du öppnar den.

En boende i föreningen skulle öppna luckan
när den plötsligt lossnade på gångjärnssidan.
Luckan är mycket tung men denna gång gick
det bra, utan att någon kom till skada.

På fredag 23/9 skall vi ha ett möte på Riksbyggen
och då skall vi ta upp detta.

/ Styrelsen