Problem med Comhems abonnemangsfria digitala kanaler

Hej.

Jag har i dag fått veta att det några på nedre sidan av Piteåvägen har problem med
de digitala kanalerna ”via väggen”.
Någon tappade dessa under torsdagskvällen och får felmeddelande sedan dess.
Detta är felanmält men har du också fel ring och felanmäl detta till Comhem kundservice 0771-55 00 00
Det är bra om flera felanmäler detta.

/ Torbjörn

Information angående avverkningar, leder, samt bergtäkten vid Rödmyran

Undertecknad tog i somras kontakt med kommunen angående de stora förändringar som skedde, bl a avverkningar och utvidgning av säkerhetszonen runt Åkerigrus bergtäkt. Invanda och markerade stigar och leder blev avskurna och närmast otillgängliga.

Träbron över Hulivägen försvann när den kördes sönder av en lastbil. Lastbilens försäkring betalade bara restvärdet för bron. Markägaren på skogssidan vill ogärna att bron återetableras. Inget beslut taget om ev åtgärd då jag var i kontakt med kommunen, men det lät nog som att det inte blir nån ny bro (gissar jag).

Avverkningarna förefaller vara genomförda. Rensning av grot ser också ut att ha gjorts, om än inte imponerande noggrant.

Stenbrottet. Åkerigrus vill inte ha folk på sitt område, av säkerhetsskäl. Därför sponsrade man materialet (virket till spängerna) över myren. Att Åkerigrus därefter valde att sätta upp nätstängslet så att det i praktiken skar av den leden var såväl onödigt som okänsligt (anser jag).
Kommunen har blivit lovad att man (Åkerigrus) ska dra om, rensa och vid behovet markjustera de nya blå-snitslade delarna av berörda leder utanför stängslet där dessa dras om så att friluftslivet åter ska kunna ta sig fram tämligen obehindrat.

Leden över Rödmyran där spängerna sjönk ner i leran så att man inte längre kunde ta sig fram torrskodd, dvs den första ”blöta” delen av leden, har dragits om och gör nu istället en sväng västerut över berghällarna. Visserligen lite knölig bitvis, men till stora delar en mycket finare sträckning.
Kommunen planerar även att lägga spång över en blöt passage i hörnet av bergtäkten, men det finns risk att det blir först nästa år, då det är mycket enklare att frakta fram virket vintertid.

/ Stefan Wikström
Brf Norrskenet

Baserat på kommunikation (främst e-mail) med:

Anders Erlandsson
Friluftsstrateg
Friluftsenheten, Kultur & Fritid
Mobil: 073-398 03 70
E-post: anders.erlandsson@sundsvall.se

Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Södra stadsberget 11
Växel: 060 – 19 10 00
www.sundsvall.se

Infoblad september 2019

Besiktning av målningen
Det är snart besiktning av målningen på husens långsidor.
Har du några åsikter/klagomål om målningen kan du senast fredag 4/10 maila till Patrik Sjödin på Riksbyggen, patrik.sjodin@riksbyggen.se så kan han ta med era åsikter på besiktningen.

Mopedåkare buskör
Några ungdomar med mopeder har kört vårdslöst i området trots att mindre barn var ute och lekte. Har du barn som kör moped uppmana dem att tänka på säkerheten och köra sakta i vårt område innan någon kommer till skada.

Grävningar i området
Grävningar pågår nu på Piteåvägen 79-85 med djupa hål vid framsidan på husen. Har du barn, tala med dem om att de inte får vara i närheten av maskiner och djupa hål för att ingen skall skada sig.

Information fuktmätningar Brf Norrskenet

Vi har genomfört en fuktmätning i föreningen där hälften av alla lägenheter har uppmätts. Med anledning av de förhöjda fuktvärden som vi upptäckt på vissa adresser kommer vi att behöva göra åtgärder. Vi har uppfattningen utifrån våra analyser att detta inte har uppstått plötsligt utan sannolikt från en längre tids yttre påverkan. Som ett pilotprojekt kommer vi på Riksbyggens inrådan börja med lägenheterna Piteåvägen 79-85, då samtliga lägenheter i den fastigheten har förhöjda värden. Vi kommer bl.a. att gräva upp marken på fastighetens norra sida inklusive gavlar och förbättra dräneringen, samt åtgärda bristande dagvattenlösningar för att få bukt med problemet och sedan utvärdera resultatet.

Detta för att kunna ta fram en åtgärdsplan för övriga berörda fastigheter. Åtgärderna är både inomhus och utomhus.

Vi förstår att det kan finnas många frågor från er boende om hur detta påverkar er men idag finns inte mycket mer att berätta än ovanstående.

Vi kommer att påbörja vissa åtgärder inomhus under vintern på de platser där vi anser, utifrån mätresultaten, att det är behövligt. Mer information om detta kommer till alla när det finns en bättre fakta framtaget.

/Styrelsen gm. Riksbyggen