Takluckan till vinden

Om du inte har bytt ut takluckan till vinden
utan har originalet kvar sedan husen byggdes
måste du vara försiktig när du öppnar den.

En boende i föreningen skulle öppna luckan
när den plötsligt lossnade på gångjärnssidan.
Luckan är mycket tung men denna gång gick
det bra, utan att någon kom till skada.

På fredag 23/9 skall vi ha ett möte på Riksbyggen
och då skall vi ta upp detta.

/ Styrelsen

Infoblad augusti 2022

El-sparkcyklar
När du kommer hit med en el-sparkcykel
var noggrann med var du ställer den!
Den får inte stå på någon vändplan
eller ute i gatan så den hindrar trafiken.

El-gräsklippare
Föreningen har köpt in 3 st el-gräsklippare
och de står i de förråd där klipparna står.

När du klippt, sätt batteriet på laddning
så klipparen fungerar för nästa som skall ha den.

I förrådet på övre Haparandavägen är strömmen
påkopplad hela tiden.

I förrådet på nedre Haparandavägen är strömmen
påkopplad när områdesbelysningen är tänd.
I förrådet på Piteåvägen skall ström kopplas in
så snart det går men i dagsläget får du som använt
klipparen ta hem laddare och batteri och ladda det hemma.
När batteriet är laddat får du ställa tillbaka det i förrådet.

Klippning med Åk-gräsklipparen
Vi vill se om det finns någon som är villig att ta på sig
arbetet med att klippa gräset på föreningens allmänningar.
Det tar ca 3 timmar att klippa allt och den som klipper
får naturligtvis en ersättning för detta.
Den som skall klippa får också en instruktion på hur
klipparen fungerar.

Start av fönserbyten.

Inför kommande fönsterbyte i föreningen så kommer vi att behöva
uppställningsytor för nya resp. gamla fönster.

På Piteåvägens parkering kommer vissa ytor att behövas,
markering av område kommer att finnas.

På vändplan Piteåv. 13-15  så kommer en container att placeras
samt vid vändplan Piteåv. 85.

Är det några funderingar så hör av er till fönstergruppen i styrelsen.
Lennart Grönblad
Lena Jonsson
Sonny Lundberg ”

Mvh
Sonny

Infoblad april 2022

Angående kommande fönsterbyten
Provmontering kommer att göras av firma IPT i en 5;a i slutet av maj.
Preliminär byggstart i augusti 2022 det vill säga efter sommarsemestern.
Så här långt fortfarande osäkert var i området arbetet kommer att påbörjas.

Sopcontainer
Kommer hit på måndag 2/5.
OBS!
Det kostar mycket för vår förening att ta hit containrar så om du har
mycket byggavfall, garderober och andra stora saker kan du väl hyra
vår släpvagn och åka till tippen.
Varje år står det tex hela garderober och annat som inte är i delar,
stora grenar som inte är uppdelade i mindre bitar.
Var noggrann med att packa containern rätt så den rymmer mycket.

P-tillstånd
EPA-traktorer och A-traktorer måste ha ett P-tillstånd
för att få stå på en besöksparkering.

Hemsidan
Det är viktigt att du som bor i vår förening anger att du vill följa hemsidan,
det gör du genom att skriva in dig e-postadress på första sidan.
Då får du ett e-postmeddelande så fort något nytt lägges in på sidan.

Finsopning
Finsopning av gräsytor och annat kommer att påbörjas under vecka 18.