Sopning av våra gator på gång

I de närmaste dagarna startar sopningen av våra gator.
Det vore bra om alla kunde sopa ut gruset från sidorna
av gatan så kommer maskinen lättare åt gruset.
Först gör man en grovsopning sedan när all snö och is
är borta finsopar man och tar bort ev grus på gräset intill gatan.
Våren närmar sig, ut och sopa.
/ Styrelsen

Earth Hour

Släck lamporna för en ljusare framtid!

27 mars 2021 klockan 20.30-21.30 är det dags att släcka lamporna
för att delta i årets Earth Hour. 2021 är supermiljöåret då världens ledare
fattar flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet
och den biologiska mångfalden.
Earth Hour har blivit så mycket mer än den symboliska nedsläckningen.

Påskharen gör ett besök

Hej alla barn på Piteå- och Haparandavägen!

Påskharen gör oss ett besök även detta år! Hon kommer ordna en påskslinga
och lite andra överraskningar i skogen bakom multiarenan.
Är du intresserad av att träffa påskharen på påskafton ca kl 14.00
hör av dig till Lina på 070-6768820 för mer information.

Hälsningar Påskharen

Infoblad februari 2021

Timern i garaget
Timern i garaget måste alltid användas för att minimera strömförbrukningen.
Har du frågor om detta, kontakta någon i styrelsen.

Fortkörning i området
Fortkörning i området förekommer, det är viktigt att hålla låg fart så inga olyckor inträffar!

Hundkiss
Mycket hundkiss finns på stolpar i området, snälla, gå utanför områden med hunden
innan du låter den kissa!

Skottning av altantak
Snörakor för altantak finns att låna, de finns i undercentralen på Piteåvägen,
styrelsen har nycklar som du kan låna.
Husets tak får EJ beträdas på grund av skaderisken.

Infoblad oktober 2020

Avgiftshöjning
Styrelsen beslutade om en höjning av avgiften på 5% för boende,
garage, P-plats, MC-plats och P-tillstånd från 2021-01-01.

Dränering
Grävning för dränering på Pi 15-27 beräknas vara klars i början av november. Markåterställning sker 2021.

Komposthögen i skogen
Komposthögen vid elljusspåret bakom HP 68-70 rensas, släng inte
kompost nära spåret utan längre in i skogen!

Avgift för parkering med firmabilar på besöksparkering.
Avgift kommer att tas ut för de som har firmabilar, leasingbilar,
bilar skrivna på person som ej bor här när de står på en besöksparkering.

Projekt Elbilsladdning, del 2

Hej!
Arbetet med att bygga om elfördelningen i garagen är nu färdig. Det sista steget med att koppla in styrutrustning samt göra avprovning är nu klar. Tidplanen är att vi skall kunna erbjuda elbilsladdning för de som önskar från och med mitten december. Vi monterar en laddbox på de garageplatser vars ägare önskar en sådan. Garagehyran kommer då att bli ändrad eftersom förbrukningen av el ökar.
Vi kommer att kunna erbjuda laddning på samtliga platser, vi har dock i dagsläget en begränsning på totala antalet laddboxar beroende effektuttaget i vårt kabelnät.
Vi kommer även att ha 4 laddplatser på utomhusparkeringar där det är möjligt att ladda en bil för besökande eller då snabbare laddning önskas. Mer info se nedan.
Bostadsrättsföreningen har erhållit bidrag från Naturvårdsverket med hälften av kostnaden för att installera laddmöjligheter i vår förening.

Att ladda en s.k. Elhybrid bil tar vid normal dagskörning ca 2 timmar (en elbil drar ca 1,5- 2kw/mil). I snitt kör en pendlare i Sverige 15 km.
Om man har en ren elbil så kan tiden bli betydligt längre, de flesta som har sådana bilar laddar på snabbladdningsstationer. Laddtiden beror på hur urladdat det var vid start.

Hur gör du om vill börja att ladda din bil?

  1. Anmäl ditt intresse med garagenummer och namn samt när den skall börja användas. Prata med någon i styrelsen.
  2. Vår montör kommer att installera laddboxen på garageplatsen
  3. Ni får ett klartecken då allt är klart för laddning

Har du laddplats kan du inte samtidigt använda befintligt motorvärmaruttag för ex kupévärmare. (Detta för att vi inte skall få för mycket effekt i våra ledningar)
Observera att laddning med egna laddboxar Ej är tillåten på grund av att våra motorvärmaruttag ej är anpassad för elbilsladdning.

Kostnaden för en garageplats med laddmöjlighet kommer att vara 500 :-/månad (år 2021) inkl. kostnader el och laddare samt garage.
Baserad på snittkostnad för normalbilist, vi kommer att analysera förbrukning under året för att få rimlighet i avgifter om det blir stora ändringar på elpriser.

Användning av allmänladdare Brf. Norrskenet
Allmänladdarna är avsedda för att besökande eller de som vill ha en tillfällig laddning som är snabbare än de laddare som erbjuds i garagen. Laddarna har en högre effekt 3fas 11kW.

Laddarna är placerade på baksida garage G2 Piteåvägen samt vid parkeringen garage G7 Haparandavägen mitt i området. Se ritning
För att kunna ladda så måste man använda ett s.k. RIFID kort/bricka som det i dagsläget går att hyra per dygn. Priset är 35kr/dygn och betalas via Swish till telefon 070-2914080 och hämtas hos nedanstående personer i styrelsen.

I starten så uppmanar vi att undvika platserna för elbilsladdning så gott det går om ni inte skall ladda en bil.
Har ni frågor om detta med elbilsladdning i Brf. Norrskenet så hör av Er.

Tony Nordström 070-606 99 33
Sonny Lundberg 070-336 22 21
Torbjörn Vikström 070-291 40 80
Lena Jonsson 070- 271 91 36

Infoblad augusti 2020

Grävning för dränering
På tisdag den 1/9 startar grävningen för dränering
på Piteåvägen 15-27. Det kommer bli svårigheter
att använda vändplanen i slutet av gatan.
Var noga med att inga barn kommer i närheten av
maskiner som kommer finnas där.

Container
Det kommen inte tas hem någon container i höst,
du hänvisas till befintliga stationer.